1

Migren Statusu Nedir?

Kategori : Migren Nedir

 

Ultra-ağır Ataklar
Ultra-ağır ataklar, ağır atakların uzamış şeklidir. Bunların 72 satten uzun sürmesi migren statusu olarak adlandırılır. Tedavi prensipleri ağır ataklar ile aynıdır. Hastalar şiddetli ağrılarda kusar ve dehidrate olurlar. Bu nedenle hidratasyon ilk girişim olmalıdır. Bunun için genellikle, potasyum içeriği iyi olan Isolyte M 500-1000 cc IV yeterli olur. Ağrı kesici olarak ülkemizde olmayan DHE seçilen ilk ilaç olabilir. Her doz öncesi antiemetik uygulanması gelişebilecek bulantı hissini engelleyebilir. Yanıt alınamaz ise, prometazin (50 mg IM), klorpromazin (50 mg IM) veya proklorperazin (5 mg IM) kullanılabilir.

Hem ağır hem de ultra-ağır baş ağrısı ataklarında sodyum valproat IV yüklenebilir. Bunun için normal izotonik içine 20 mg/dak hızda, 300-500 mg IV verilebilir. Etkisi konusunda kanıtlar tartışmalı olmakla beraber ağır vakalarda bir seçenek olarak önerilmektedir.

Bu uygulamada da yanıt yoksa, aşağıdaki uygulamalar yalnız başına veya kombine kullanılabilir.

 1. Proklorperazin 10 mg IV, semptomlar düzelene kadar gerekirse her 4-6 saatte bir tekrarlanır.
 2. Klorpromazin, 10-12.5 mg (0.1 mg/kg), doz öncesi 500-1000 mL izotonik hızlı şekilde verilir.
 3. Deksametazon, 8-20 mg IV, IM veya metilprednisolon sodyum süksinat 100-250 mg IV.
 4. Meperidin 75-100 mg+Deksametazon 8-20 mg IM+Prometazin 50 mg IM uygulanabilir.

ismail 27-08-2010 02:24

  Migren Nedir hakkında

  ece

  benım mıgrenın tam bır hafta suruyor ne olur  sıtenızde mıgen ıcın bıtkısel ılaclar yayınlayın

  15-09-2010 09:33
   Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
   Migren Belirtileri © 2009
   Migren hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler burada
   Burada verdiğimiz bilginin doktorunuz tarafından yapılacak önerilerin yerine geçmediğini hatırlatmak isteriz.