1

Migrenli kişilerin hayatları nasıl etkilenir?

Kategori : Migren Nedir

Migren hem bireysel olarak hastalar üzerinde hem de toplumda etkilenen kişilerin sayısının çokluğu nedeniyle toplum üzerinde önemli etkiler oluşturur. Migren atakları sıkça ve uzun sürelerle oluşabilir.

Atakların çoğunda günlük aktiviteler sürdürülemez ve buna bağlı olarak iş, aile ve sosyal yaşantı olumsuz yönde etkilenebilir.

Dört migrenli kişiden 3ü atak sırasında mutlaka yatmaları gerektiğini belirtmektedir. Çalışanların yarısı atakları olduğunda işe gidememekte, yarıdan fazlası işlerini yapamamakta, toplantılarını iptal etmektedir.

Migrenli kişilerin yarısı atak sırasında aile ve arkadaşlık ilişkilerinin aksadığını belirtmektedirler.

ismail 02-02-2010 05:49
    Alakalı Konular: migrenmigren belirtileri
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Migren Belirtileri © 2009
    Migren hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler burada
    Burada verdiğimiz bilginin doktorunuz tarafından yapılacak önerilerin yerine geçmediğini hatırlatmak isteriz.