1

Düzenli egzersiz çocuklarda migreni hafifletiyor

Kategori : Migren Haberleri

Doç. Dr. Yasemin Topçu, "Çocuklarda migren 3 yandan itibaren balyor. Tedavinin ilk basamanda öncelikle ba arsn tetikleyen etkenlerin tespit edilmesi yer alyor. Haftada 2-3 gün düzenli egzersiz yaplmas da migren ataklarn önemli oranda azaltyor." dedi.

mg

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü´nden Doç. Dr. Yasemin Topçu, çocuklarda migren rahatszl üzerine açklama yapt. Ataklar halinde ortaya çkan iddetli ba ars migren´ rahatszlnn çocuklarda 3 yandan itibaren baladn ifade eden Doç. Dr. Topçu, "3 ya ve altnda ise tekrarlayc ba dönmesi ataklar, tekrarlayan kusma, tekrarlayp geçen boyun erilii gibi ikayetlerle de ortaya çkabilir. Düzenli egzersiz, uyku ve beslenmeye ramen ayda 4´ten fazla, çocuklarn okul ve yaam kalitesini etkileyen ba ars olmas durumunda uzun süreli koruyucu migren tedavisi balanyor. Atak says daha az olan çocuklarda, sadece atak srasnda ar kesici kullanlmas ve istirahat ary çounlukla sonlandryor. Bu nedenle atak srasnda doktor tarafndan önerilen ar kesiciler gecikmeden kullanlmaldr bilgisini verdi.

Ayrca çocuklarda B2 vitamin desteinin de migren ba arsnda etkili olduunu aktaran Doç. Dr. Yasemin Topçu, "Çocuklarda migren için birçok tedavi seçenei olup uygun ilaç seçimi çocuk nörolou tarafndan yaplyor. Çocukluk ça migreninin, erikinden farkl olduu unutulmamal ve tedavi her çocua göre özel seçilmelidir." diye konutu.

"Erikinden farkl olarak çift tarafl vuruyor"

Migren tans alan çocuklarn yüzde 65´inin ailesinde migren öyküsünün olduuna deinen Doç Dr. Topçu, "Çocukluk ça migren ba arsnn en önemli özellii, erikin migreninden farkl olarak çounlukla ban iki tarafnda da görülür. Ayrca migren atann süresi de erikinlerden daha ksa olabilir. Bu süre çocuklarda 2 saate kadar inebilir. Migrenli çocuklarda ba ars ataklarndan önce öncül belirtiler ortaya çkabilir. En fazla gözlenen belirtiler davran deiiklii ve aktiviteden kaçnmadr." ifadelerini kulland.

"Depresif davranilar ve huzursuzluk gözlemlenebilir"

Hastalarda yorgunluk, depresif davranlar veya huzursuzluun geliebileceini dile getiren Topçu, unlar söyledi; "Hastalar genellikle ktan, sesten, kokudan rahatsz olurlar. Genellikle karanlk ve sessiz bir odada dinlenmeyi, gözlerini kapamay veya uyumay tercih ederler. Çok küçük çocuklarda oyunu brakma, sessiz kalma, soluklama, kusma, davran deiiklii, uyumak isteme gibi davranlar görülebilir. Çocuklar uyumay tercih eder ve uyandktan sonra yaknmalarnn önemli ksm kaybolduu gözlenebilir. Ba ars geçtikten sonra yorgunluk hissi, bata künt bir ar hissi, ksa süreli konsantrasyon bozukluu devam edebilir. Ba dönmesi de sk olarak olarak migrene elik edebilir."

kaynak:iha haber

ismail 17-05-2020 19:05 Edit:17-05-2020 19:07
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Migren Belirtileri © 2009
    Migren hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler burada
    Burada verdiğimiz bilginin doktorunuz tarafından yapılacak önerilerin yerine geçmediğini hatırlatmak isteriz.