1

Uluslararası Baş Ağrısı Derneği´nin Baş Ağrısı Sınıflaması

Kategori : Migren Haberleri

Primer Baş Ağrısı Bozuklukları:

 A.     Migren

 1.      Aurasız Migren

 2.      Auralı Migren

 3.      Oftalmoplejik

 4.      Retinal Migren

 5.      Migrenle İlişkili Olabilecek Periyodik Çocukluk Çağı Sendromları

 6.      Migren Komplikasyonlan

 7.      Yukandaki Kriterleri Karşılamayan Migrenoz Bozukluk

 B.     Gerilim Tipi Baş Ağrısı

 1.      Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrısı

 2.      Kronik Gerilim Tipi Baş ağrısı

 3.      Yukandaki Kriterleri Karşılamayan Gerilim Tipi Baş Ağrısı

 C.     Küme Baş Ağrısı ve Kronik Paroksismal Hemikranya

 1.      Küme Baş Ağrısı

 2.      Periyodik Özellikleri Belirsiz Küme Baş Ağrısı

 3.      Epizodik Küme Baş Ağrısı

 4.      Kronik Küme Baş Ağrısı

 5.      Kronik Paroksismal Hemikranya

.6.      Yukandaki Kriterleri Karsilamayan Küme Benzeri Baş Ağrısı Bozukluğu

 D.     Yapısal bir Bozuklukla İlişkisi Olmayan Çeşitli Baş Ağnları

 1.      İdyopatik Saplanıcı Baş Ağrısı

 2.      Dıştan Bası Baş Ağrısı

 3.      Soğukla Tetiklenen Baş Ağnsı

 4.      Benin Öksürük Baş Ağrısı

 5.      Benin Efor Baş Ağrısı

 6.      Cinsel Aktivite ile İlişkili Baş Ağrısı

 

         Sekonder Baş Ağrısı Bozukluklan:

 

 E.     Kafa Travmasi ile İlişkili Bas Ağrısı

 1.      Akut Travma Sonrasi Bas Ağrısı

 2.      Kronik Travma Sonrasi Bas Ağrısı

 

 F.     Damarsal Hastalıklarla İlişkili Baş Ağrısı

 1.      Akut İskemik Serebrovaskuler Hastalik

 2.      İntrakranyal Hematom

 3.      Subaraknoid Kanama

 4.      Kanamamış Damarsal Anomali

 5.      Arterit

 6.      Karotis veya Vertebral Arter Ağrısı

 7.      Venöz Tromboz

 8.      Arteriyel Yüksek Tansiyon

 9.      Diğer Damarsal Hastalıklarla İlişkili Baş Ağrısı

 

 G.     Damar-dışı İntrakranyal Hastalıklarla İlişkili Baş Ağrısı

 1.      Beyin Omurilik Sivisi Basıncının Artması

 2.      Beyin Omurilik Sivisi Basıncının Azalması

 3.      Kafa-içi İnfeksiyon

 4.      Kafa-içi Sarkoidoz veya İnfeksiyon Dışı Diger İnflamatuar Hastalıklar

 5.      Intratekal İnjeksiyonlara Baglı Baş Ağrısı

 6.      Kafa-içi Tümörler

 7.      Diğer Kafa-içi Hastalıklarla İlişkili Baş Ağrısı

 

 H.     Madde Kullanımı veya Yoksunluğu ile İlişkili Baş Ağrısı

 1.      Akut Madde Kullanımı ile İlişkili Baş Ağrısı

 2.      Kronik Madde Kullanımı ile İlişkili Baş Ağrısı

 3.      Madde Yoksunluğu Baş Ağrısı (Akut Kullanım)

 4.      Madde Yoksunluğu Baş Ağrısı (Kronik Kullanım)

 5.      Maddelere Bağlı ancak Mekanizması Belirsiz Baş Ağrısı

 

 I.      Kafa Dışındaki İnfeksiyonlarla İlişkili Baş Ağrısı

 1.      Viral İnfeksiyon

 2.      Bakteriyel İnfeksiyon

 3.      Diğer İnfeksiyonlarla İlişkili Baş Ağrısı

 

 J.      Metabolik Bozuklukla İlişkili Baş Ağrısı

 1.      Hipoksi

 2.      Hiperkapni

 3.      Mikst Hipoksi ve Hiperkapni

 4.      Hipoglisemi

 5.      Diyaliz

 6.      Diğer Metabolik Bozukluklara Bağlı Baş Ağrısı

 

 K.     Kranyum, boyun, gözler, kulaklar, sinusler, dişler ve yüz ve kafa yapılarına ilişkin diğer bozukluklardan kaynaklanan baş ve yüz ağrıları

 1.      Kafa kemikleri

 2.      Boyun

 3.      Gözler

 4.      Kulaklar

 5.      Burun ve Sinusler

 6.      Dişler, Çene ve İlişkili Yapılar

 7.      Temporomandibuler Eklem Hastalığı

 

 L.      Kranyal Nevraljiler, Sinir Gövdesi Agrısı ve Deafferentasyon Ağrısı

 1.      Kranyal Sinir Kökenli Sürekli (tik gibi olmayan) Ağrı

 2.      Trigeminal Nevralji

 a.      İdyopatik Trigeminal Nevralji

 b.      Semptomatik Trigeminal Nevralji

 3.      Glossofaringeal Nevralji

 4.      Nervus İntermedius evraljisi

 5.      Superior Laringeal Nevralji

 6.      Oksipital Nevralji

 7.      Tic Douloureux Dışındaki Santral Nedenli Baş ve Yüz Ağrıları

 8.      11. ve 12. Guruplardaki Kriterleri Doldurmayan Yüz Ağrısı

 

 M.     Sınıflanamayan Baş Ağrısı

ismail 31-03-2010 07:38 Edit:31-03-2010 07:40
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Migren Belirtileri © 2009
    Migren hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler burada
    Burada verdiğimiz bilginin doktorunuz tarafından yapılacak önerilerin yerine geçmediğini hatırlatmak isteriz.